Digisam - Post- och inrikes tidningar

Som ett led i Digisam-projektet vill vi visa vilka skatter av släktforskarmaterial som finns i Genealogiska föreningens (GF) samlingar. Vi har därför lagt in summariska uppgifter från GFs databaser i Disbyt. Beroende på vad det är för material måste du besöka GF eller kontakta kansliet för att ta del av materialet eller om du är GF-medlem kan du gå till GFs webbsida och söka vidare i GFs databaser. Om du inte är GF-medlem kan du få enstaka uppgift mot avgift genom att kontakta kansliet. Hittar du matnyttiga uppgifter, så rekommenderar vi dig att gå med i GF. Läs mer...

GFs personregister över Post- och inrikes tidningar 1760-1860

Post- och Inrikes Tidningar, "postgumman" kallad, har kommit ut sedan trettioåriga kriget. Namnet har varierat något. Här kan man bl a hitta personannonser: dödsfall, vigslar mm. Det s k Lagerheimska registret (Inrikes Tidningar 1760-1800) upptar fyra bundna volymer (avskrift hos GF). Fortsättningen har gjorts av medarbetare hos GF. Perioderna 1801-1820 och 1821-1850 omfattar vardera tolv band och 1851-1860 två band. Själva tidningarna finns inte hos GF men kan studeras på Kungliga Biblioteket. Det kan vara en bra idé att söka efter "försvunna" personer i det här registret, särskilt om det gäller stadsbor eller personer med rörliga yrken. Dataregistrering som påbörjades avbröts av finansiella skäl. Det som är registrerad innefattar bokstäverna fram till D.
Du kan söka bland 12733 personer.

Om urvalet i Disbyt

Eftersom kravet i Disbyt är att alla uppgifter ska ha fullständigt namn, samt årtal och församling för en händelse, kommer riktigt alla personer med. När det gäller denna databas kommer 5800 poster med i Disbyt. Eftersom det vid Disbyt-bearbetningen är ganska många ortnamn att rätta kan enstaka fel ha insmugit sig vid bearbetningen. I vissa fall har förkortade förnamn försökts att rätta till.


© DIS. Upp