Välkommen till DISBYT. Nu med 39,7 miljoner poster!

Sökning på namn  |  Sökresultat  |  Senaste uppdatering  |  Sök som gäst, läs här 

Användarnamn och lösenord

När du har fyllt i dina sökdata kommer du att få fylla i en lösenordsruta. Där skall du fylla i ditt användarnamn, - ej ditt eget Namn!

Ditt användarnamn för DISBYT ser ut t.ex. så här från början: dis96543. Du fick det i ditt välkomstbrev i vilket du även fick ett lösenord.

OBS! Om du har skickat in ett DISBYT-utdrag har du fått ett nytt användarnamn och ett nytt lösenord som du ska använda. Du finner dessa sist i filen Annnnn.TXT, som du fick tillsammans med sökresultatet från ditt DISBYT-ombud. (nnnnn är ditt medlemsnummer)

Om du inte hittar ditt användarnamn och lösenord, gå till denna sida.

 

Hur ska jag söka?

Hur skall jag skriva namnen när jag söker? (Normerad sökning)

För- och efternamn ändras automatiskt. Förnamn och patronymikon (efternamn som slutar på –son eller –dotter) normeras automatiskt till modern stavning vid sökningen. Det innebär att om du söker på Per eller Pähr får du träff på Per, Pehr, Pähr etc. och likadant om du söker på Carlson eller Karlsson, får du träff på Carlson, Carlsson, Karlsson.

Om en person har dubbla efternamn, pröva med att söka ett namn i taget.

Flera förnamn

Om en person hade flera förnamn, pröva med att söka på det första med *.

T.ex. skriv Anna* för att söka på Anna Elisabet. Släktnamn är ej normerade.

Använd * och ?

Om det finns flera stavningsvarianter, kan man använda tecknen ? och *

Exempel: Du vill söka på namnet Lundkvist, Lundqvist eller Lundquist

Alt 1) För att ange en enstaka osäker bokstav använder du "frågetecken".
För två osäkra bokstäver skriver du alltså: Lund??ist

Alt 2) För att ange flera osäkra bokstäver kan du använda "stjärna".
Skriv Lund*ist

Om du använder dessa tecken sker alltså ingen normering. Normeringen gör även att det blir lättare att göra DISBYT-sökningar direkt i Disgen.

Sök systematiskt!

Börja med att göra en bred sökning, t.ex. endast på efternamnet. Om du får många svar, gör en ny sökning med någon begränsning, t.ex. församling, län eller tidsperiod.

 

Vad betyder sökresultaten?

Förnamn * anger personens tilltalsnamn.
Period anger en tidpunkt för en händelse, f = född, d = död.
Ett årtal utan dessa bokstäver, kan vara vilken händelse som helst, t.ex. döpt, konfirmerad, gift, skild, utflyttad, inflyttad etc.
Info om. Genom att klicka på ordet kan du få mer information. Här finns två alternativ.
1. Person innebär att du får information om just denna person.
2. Familj innebär att du kan "klättra" i dennes familjeträd.
Denna extra möjligt ser du bara om du har loggat in med det "bättre lösenordet". Du får ett sådant om du själv har bidragit med material till databasen, d.v.s. gjort ett DISBYT-utdrag.
Nr anger medlemsnumret på den medlem som har skickat in referenserna till materialet.
Genom att klicka på detta, ser du medlemmens namn och adressuppgifter så att du ev. kan ta kontakt och "byta" information med denne.
Om numret slutar med en bokstav, t.ex. 49863b, betyder detta att denne medlem har skickat in flera olika DISBYT-utdrag.
Om numret börjar med bokstäverna da, betyder detta att materialet är skänkt eller testamenterat till DIS Arkiv. Frågor om materialet kan då endast ställas till den som ansvarar för detta arkiv.

P.S. Om man får reda på att ett forskarnummer inte finns med i medlemsregistret, så kan det bero på att forskaren inte längre är medlem i föreningen, men det kan också bero på att forskaren är avliden. Vi rekommenderar därför inte att man försöker få fram vem som står bakom uppgifterna från annat håll. Uppgifter från forskare som inte längre är medlemmar strykes efter hand ur basen, dock med viss eftersläpning.

OBS! 110- och 10-årsgräns

I databasen finns en 110-årsgräns. Det vill säga att inga uppgifter yngre än 110 år tas med, om personen kan vara i livet.
För avlidna finns en 10-årsgräns. Uppgifter yngre än 110 år kan tas med om personen avled för mer än 10 år sedan.
(För uppgifter inskickade före 2018 gällde en 100-årsgräns.)
Databasen är en andrahandskälla där varje medlem själv ansvarar för det material som denne bidragit med.

 

Till dig som inte är medlem i DIS

  1. Du är välkommen att göra enkla sökningar.
  2. Fyll sedan i guest både vid användarnamn och vid lösenord i lösenordsrutan, som dyker upp när du har fyllt i din sökning.

Medlemmar får ett svar som även innehåller information om vem som har skickat in materialet.

De som själva har bidragit med material till databasen får dessutom möjlighet att klättra omkring i släktträden.

I övrigt hur du skall söka - se "Hur skall jag skriva namnen..." här ovan!

Medlemskapet innebär alltså att du får ett personligt lösenord till DISBYT. Andra fördelar är att du kan köpa vårt släktforskarprogram DISGEN, få tidningen Diskulogen fyra gånger per år med det senaste som händer inom området datorhjälp i släktforskningen, nya släktforskarkontakter mm. Allt detta får du för din medlemsavgift som är 180 kr/år.
Är du intresserad av att bli medlem? Se Medlemsanmälan 

Senaste uppdateringar

DISBYT-databasen: 2019-08-02, Medlemsregistret: 2019-08-02


Åter till början | Till hemsidan