DISBYT-utdrag: Resultatfiler


DBnnnnn.REG är den fil som du skickat in, där nnnn är ditt medlemsnummer.

Annnnn.TXT (tidigare DBnnnnn.NUM), där nnnn är ditt medlemsnummer, är resultatfilen, som är en lista över forskare och vilka rader ni har gemensamt. Hur denna fil skall tolkas beskrivs nedan. Hur man kan analysera träffar beskrivs på en särskild sida >>. Sist i denna fil finns ditt nya användarnamn och lösenord, om materialet du sände in innehöll familjelänkar.

Bnnnnn.TXT (tidigare DBnnnnn.VAR) är en fil med varningar och felmeddelande, som visar vilka justeringar som gjorts. Här kan du se vilka problem som uppstod vid bearbetning av ditt utdrag.

Cnnnnn.TXT (tidigare DBnnnnn.ORT) är en lista över alla ortnamn i bokstavsordning, som används för att lokalisera ortnamn. Denna lista kan vara bra att titta i om man vill rätta eller komplettera felskrivna ortnamn.


Filen skall tolkas på följande sätt

Om det står "Anders." betyder det Andersson eller Andersdotter. 
Om det står "Ljun+" är det början på ett gårds- eller bynamn, tex Ljungarp, Ljungmöllan eller Ljunghusen.
  För rader utan förnamn:  
  Formatet är för patronymikon:  
Nivå Socken/Län Patronymikon Tidsperiod    
Nivå Socken/Län By+ eller Gård+ Tidsperiod    
  Formatet är för släktnamn:        
Nivå Släktnamn Socken/Län Tidsperiod    

  För rader med förnamn:        
  Formatet är för patronymikon:  
Nivå Socken/Län Patronymikon\Förnamn Tidsperiod Idnr Länk
Nivå Socken/Län By+ eller Gård+ Tidsperiod Idnr Länk
  Formatet är för släktnamn:        
Nivå Släktnamn\Förnamn Socken/Län Tidsperiod Idnr Länk


Kommentarer:

Nivå
Överensstämmelser vid jämförelse av dina uppgifter mot andra forskares uppgifter.
1 Endast första fältet stämmer överens, dvs antingen Släktnamn eller Socken/Län (Redovisas normalt inte)
2 De två första fälten stämmer överens, dvs både Namn och Ort (Redovisas normalt inte)
3 Efternamn och Ort stämmer överens och Tidsperioderna överlappar varandra
4 För- och Efternamn samt Ort stämmer överens. Tidsperioderna överlappar varandra.
5 För- och Efternamn samt Ort stämmer överens. Ett av årtalen är samma
6 För- och Efternamn samt Ort stämmer överens. Bägge årtalen är identiska
Socken/Län Socken är nutida stavning av församlingsnamn enl Sveriges församlingsnamn genom tiderna (1989). Länsbokstäverna följer också denna indelning, och har inte ändrats med avseende på den allra sista länsförändringen
Patronymikon Anders. betyder Andersson eller Andersdotter osv.
Släktnamn Efternamn som är skiljt från patronymikon
Förnamn Det första förnamnet eller det som är markerat som tilltalsnamn.
By+ eller Gård+ För personer med patronymikon har också ev by- eller gårdsnamn tagits med. Dock endast de fyra första bokstäverna följda av en punkt.
Tidsperiod Tidsperiod består av första år - skiljetecken - sista år. Skiljetecknet anger hur många uppgifter som döljer sig mellan årtalen:
. 2-5 : 6-10 - 11-25
< 26-50 =51-100 * 101-
Länk F om föräldralänk finns och B om barnlänk finns. Ger en uppfattning om den andre forskaren har mer uppgifter bakåt eller framåt i tiden.
Idnr Den andre forskarens idnr för personen.


Filerna är textfiler som kan läsas av ordbehandlingsprogram. Ibland måste man starta ordbehandlingsprogrammet och välja öppna i arkiv-menyn, och där ange visa Alla filer.


Denna sida är gjord av Olof Cronberg 980714, ändrad 990328.